آدرس هاي ايميل اساتيد گروه كامپيوتر

آدرس هاي ايميل اساتيد گروه كامپيوتر

دكتر فرساد زماني (مدير گروه كامپيوتر ارشد و دكتري)

farsad.zamani@yahoo.com

مهندس علي سليماني(مدير گروه كارشناسي كامپيوتر)

ali_soleymani_mg@yahoo.com

دكتر محمد رضا سلطان آقايي

msoltanaghaii@yahoo.com

دكتر امير حسن منجمي

monadjemi@eng.ui.ac.ir

دكتر نرجس خاتون حبيبي

narges.habibi@gmail.com

دكتر زهره فتوحي

z.fotouhi@gmail.com

دكتر زهرا حسيني

z.hossaini@gmail.com

مهندس مينا كيميايي

Cg.khuisf.ac.ir@gmail.com

 دكتر تقي جاوداني

 tjavdani@yahoo.com

دكتر كيوان محبي

keyvan.mohebbi@gmail.com

دكتر عليرضا نوروزي

norouzi.arz@gmail.com

مهندس پيام گوران

p_gouran@yahoo.com

مهندس حميد رضا خردمند

h.r.kheradmand@gmail.com

مهندس مهران قاضي عسگر

ghaziasgar.univ@yahoo.com

مهندس فرشته اميري

famiri73@gmail.com

مهندس شهروز مسيح

shahrooz_massih@yahoo.com

مهندس ندا اشرفي

ashrafi_neda@yahoo.com

مهندس الهه دري

elahe.dorri92@gmail.com

مهندس فتح الله كريمي كوپايي

fk_ce@yahoo.com

مهندس نيره قهرمان

n.ghahraman@gmail.com

مهندس ماندانا پنجه پور

mpanjepour@gmail.com

مهندس الهام تقي زاده

elham.taghizadeh@gmail.com

مهندس راضيه عسكرنژاد

raziehasgarnezhad@yahoo.com

مهندس زهرا رنجاني زاده

zanjani.zahra11@yahoo.com

مهندس مينا رهبري

mina_rahbari@yahoo.com

۱۳۹۶/۶/۲۹
 نحوه مشاهده دروس ارائه شده در نيم سال اول 96 - 97:
كليه افراد مي توانند (بدون نياز به نام كاربري و رمز عبور) با مراجعه به آدرس register.khuisf.ac.ir و كليك بر روي دانشجوي ميهمان و انتخاب رشته و مقطع مورد نظر دروس ارائه شده را مشاهده نمايند.
Powered by DorsaPortal