آدرس هاي ايميل اساتيد گروه كامپيوتر

آدرس هاي ايميل اساتيد گروه كامپيوتر

دكتر محمد رضا سلطان آقايي(مدير گروه كامپيوتر ارشد و دكتري)
msoltanaghaii@yahoo.com
دكتر زهرا حسيني(مدير گروه كارشناسي  كامپيوتر)
z.hossaini@gmail.com

دكتر فرساد زماني (مدير كل اموزش دانشگاه)

farsad.zamani@yahoo.com

مهندس علي سليماني

ali_soleymani_mg@yahoo.com

دكتر امير حسن منجمي

monadjemi@eng.ui.ac.ir

دكتر نرگس حبيبي

narges.habibi@gmail.com

دكتر زهره فتوحي

z.fotouhi@gmail.com

دكتر مينا كيميايي

Cg.khuisf.ac.ir@gmail.com

دكتر محدثه همدانيان

 hamedanian_m@yahoo.com

 دكتر تقي جاوداني

 tjavdani@yahoo.com

دكتر كيوان محبي

keyvan.mohebbi@gmail.com

دكتر محمد رضا خيام باشي

 khayyam.mr@gmail.com

دكتر سجاد فرخي

دكتر عليرضا نوروزي

norouzi.arz@gmail.com

مهندس پيام گوران

payam.gouran@yahoo.com

مهندس حميد رضا خردمند

h.r.kheradmand@gmail.com

مهندس مهران قاضي عسگر

ghaziasgar.univ@yahoo.com

مهندس فرشته اميري

famiri73@gmail.com

مهندس شهروز مسيح

shahrooz_massih@yahoo.com

مهندس الهه دري

elahe.dorri92@gmail.com

مهندس فتح الله كريمي كوپايي

fk_ce@yahoo.com

مهندس ماندانا پنجه پور

mpanjepour@gmail.com

مهندس الهام تقي زاده

elham.taghizadeh@gmail.com

مهندس راضيه عسكرنژاد

raziehasgarnezhad@yahoo.com

مهندس زهرا رنجاني زاده

zanjani.zahra11@yahoo.com

مهندس مينا رهبري

mina_rahbari@yahoo.com

مهندس مجيد مقتدايي

 majidmoghtadai@gmail.com

مهندس وحيد كاوياني
kaviani.vahid@yahoo.com
مهندس شيوا بيگلرپور صدري

 sh-sadri90@gmail.com

مهندس فاطمه دهقاني

 dehghani.fatemeh.ir@ieee.org

مهندس شيوا شماعي

 shiva.shamaei@gmail.com

مهندس ليلا شيخان سوداني
 

 leila.sheikhan@gmail.com

مهندس مرتضي قاسمي
 

morid2zm@yahoo.com

مهندس نفيسه مسائلي
 

nfshmsl@gmail.com

مهندس توران جهانبازي
 

 turan_jahanbazi@yahoo.com

۱۳۹۸/۲/۳۱
زمان حضور مدير گروه كارشناسي (خانم دكتر حسيني) در نيمسال اول 98 - 97:
 

جهت اطلاع از برنامه حضور مدير گروه  با مراجعه به لينك زير و انتخاب Week يا  Month برنامه حضور را مشاهده نماييد.

اين برنامه براي هر هفته به روز مي شود. بديهي است كه پاسخگويي به دانشجويان فقط در ساعات "حضور در دفتر" انجام
مي گيرد.

 
             
 
..................................................................................
Powered by DorsaPortal