نحوه اخذ واحد پروژه و كارآموزي

قابل توجه دانشجويان گروه كامپيوتر

نحوه اخذ واحد پروژه كارآموزي تكميل گزارشها و نحوه اعلام نمره پروژه در سايت گروه در لينك زير قابل دسترس است
 
 
سايت اصلي گروه > آموزشي > فرم مربوط به پروژه.
 
تذكر بسيار مهم
دانشجوياني كه در مهلت مقرر
(براي ترم مهر پايان آبان ماه)
(براي ترم بهمن پايان ارديبهشت)
(براي ترم تابستان ،پايان تيرماه)نسبت به تعيين محل كارآموزي يا تعيين و تاييد موضوع پروژه اقدام نكنند طبق نظر شوراي آموزشي گروه،نمره پروژه و كارآموزي از 12 محاسبه خواهد شد.
۱۳۹۶/۱۲/۳
حضور مدير گروه كارشناسي (خانم دكتر حسيني) و مدير گروه كارشناسي ارشد (آقاي دكتر زماني) در  نيمسال دوم 97 - 96:
 
خانم دكتر حسيني: هر هفته روزهاي يكشنبه و دوشنبه از ساعت 13:30 تا 15 و سه شنبه ها از ساعت 9 تا 11:30
 
              دكتر زماني: هر هفته روزهاي شنبه و يكشنبه از ساعت 10 تا 13 ( دفتر اساتيد- ساختمان انديشه)
 
..................................................................................
Powered by DorsaPortal