نحوه اخذ واحد پروژه و كارآموزي

قابل توجه دانشجويان گروه كامپيوتر

نحوه اخذ واحد پروژه كارآموزي تكميل گزارشها و نحوه اعلام نمره پروژه در سايت گروه در لينك زير قابل دسترس است
 
 
سايت اصلي گروه > آموزشي > فرم مربوط به پروژه.
 
تذكر بسيار مهم
دانشجوياني كه در مهلت مقرر
(براي ترم مهر پايان آبان ماه)
(براي ترم بهمن پايان ارديبهشت)
(براي ترم تابستان ،پايان تيرماه)نسبت به تعيين محل كارآموزي يا تعيين و تاييد موضوع پروژه اقدام نكنند طبق نظر شوراي آموزشي گروه،نمره پروژه و كارآموزي از 12 محاسبه خواهد شد.
۱۳۹۸/۲/۳۱
زمان حضور مدير گروه كارشناسي (خانم دكتر حسيني) در نيمسال اول 98 - 97:
 

جهت اطلاع از برنامه حضور مدير گروه  با مراجعه به لينك زير و انتخاب Week يا  Month برنامه حضور را مشاهده نماييد.

اين برنامه براي هر هفته به روز مي شود. بديهي است كه پاسخگويي به دانشجويان فقط در ساعات "حضور در دفتر" انجام
مي گيرد.

 
             
 
..................................................................................
Powered by DorsaPortal