اعضاء گروه هاي تحقيقاتي

اعضاء كارگروه هاي تحقيقاتي گروه كامپيوتر

اساتيد  گروه فني و مهندسي كامپيوتر-


دكتر امير حسن منجمي

مرتبه علمي : دانشيار

ايميل:  monadjemi@eng.ui.ac.ir

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/monajemi


مدير گروه كامپيوتر (كارشناسي ارشد و دكتري)   :  دكتر فرساد زماني

مرتبه علمي : استاديار

ايميل:  farsad.zamani @ yahoo.com

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/zamani

 

 

  دكتر محمد رضا سلطان آقايي

مرتبه علمي : استاديار

ايميل:  soltan@khuisf.ac.ir

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/soltanaghaei 


دكتر   نرجس خاتون حبيبي

مرتبه علمي : استاديار

ايميل:  n.habibi@khuisf.ac.ir

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/habibi


دكتر عليرضا نوروزي

مرتبه علمي : استاديار

ايميل:  norouzi.arz@gmail.com

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/norouzi


دكتر  كيوان محبي

مرتبه علمي : استاديار

ايميل:  keyvan.mohebbi@gmail.com

وب سايت:   www.prof.mau.ac.ir/Mohebbi

مدير گروه كامپيوتر (كارشناسي ) : مهندس علي سليماني

مرتبه علمي : مربي

ايميل:  asoleymani@khuisf.ac.ir

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/soleimani


دكتر  زهرا حسيني پزوه

مرتبه علمي : مربي

ايميل: z.hossaini@gmail.com

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/z.hossaini


 دكتر زهره فتوحي

مرتبه علمي : مربي

ايميل: z.fotouhi@khuisf.ac.ir

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/fotouhi

 

مهندس مينا كيميايي

مرتبه علمي : مربي

ايميل: cg.khuisf.ac.ir@gmail.com

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/kimiaei

  

مهندس الهه درّي

ايميل: elahe.dorri@yahoo.com

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/e.dorri

  
مهندس پروين احمدي

ايميل: parvin_ahmadi85@yahoo.com

ايميل: www.khuisf.ac.ir/p.ahmadi

 

۱۳۹۶/۹/۲
حضور مدير گروه كارشناسي (آقاي مهندس سليماني) و مدير گروه كارشناسي ارشد (آقاي دكتر زماني) در  نيمسال اول 97 - 96:
 
مهندس سليماني: هر هفته روزهاي يكشنبه و چهارشنبه از ساعت 10 تا 13 (دفتر گروه - ساختمان انديشه)
              دكتر زماني: هر هفته روزهاي شنبه و يكشنبه از ساعت 9 تا 12 ( دفتر اساتيد- ساختمان انديشه)
 
               نحوه مشاهده دروس ارائه شده در نيم سال اول 96 - 97:
كليه افراد مي توانند (بدون نياز به نام كاربري و رمز عبور) با مراجعه به آدرس register.khuisf.ac.ir و كليك بر روي دانشجوي ميهمان و انتخاب رشته و مقطع مورد نظر دروس ارائه شده را مشاهده نمايند.
Powered by DorsaPortal