اعضاء گروه هاي تحقيقاتي

اعضاء كارگروه هاي تحقيقاتي گروه كامپيوتر

اساتيد  گروه فني و مهندسي كامپيوتر-


دكتر امير حسن منجمي

مرتبه علمي : دانشيار

ايميل:  monadjemi@eng.ui.ac.ir

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/monajemi


 دكتر فرساد زماني

مرتبه علمي : استاديار

ايميل:  farsad.zamani @ yahoo.com

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/zamani

 

 

  دكتر محمد رضا سلطان آقايي

مرتبه علمي : استاديار

ايميل:  soltan@khuisf.ac.ir

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/soltanaghaei 


دكتر   نرجس خاتون حبيبي

مرتبه علمي : استاديار

ايميل:  n.habibi@khuisf.ac.ir

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/habibi


دكتر عليرضا نوروزي

مرتبه علمي : استاديار

ايميل:  norouzi.arz@gmail.com

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/norouzi


دكتر  كيوان محبي

مرتبه علمي : استاديار

ايميل:  keyvan.mohebbi@gmail.com

وب سايت:   www.prof.mau.ac.ir/Mohebbi

مدير گروه كامپيوتر (كارشناسي ) : مهندس علي سليماني

مرتبه علمي : مربي

ايميل:  asoleymani@khuisf.ac.ir

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/soleimani


دكتر  زهرا حسيني پزوه

مرتبه علمي : استاديار

ايميل: z.hossaini@gmail.com

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/z.hossaini


 دكتر زهره فتوحي

مرتبه علمي : مربي

ايميل: z.fotouhi@khuisf.ac.ir

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/fotouhi

 

مهندس مينا كيميايي

مرتبه علمي : مربي

ايميل: cg.khuisf.ac.ir@gmail.com

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/kimiaei

 


 

مهندس الهه درّي

ايميل: elahe.dorri@yahoo.com

وب سايت:   www.khuisf.ac.ir/prof/e.dorri

 

 

۱۳۹۸/۲/۳۱
زمان حضور مدير گروه كارشناسي (خانم دكتر حسيني) در نيمسال اول 98 - 97:
 

جهت اطلاع از برنامه حضور مدير گروه  با مراجعه به لينك زير و انتخاب Week يا  Month برنامه حضور را مشاهده نماييد.

اين برنامه براي هر هفته به روز مي شود. بديهي است كه پاسخگويي به دانشجويان فقط در ساعات "حضور در دفتر" انجام
مي گيرد.

 
             
 
..................................................................................
Powered by DorsaPortal