اطلاعیه
برنامه حضور اساتيد در مرداد 96
برنامه حضور اساتيد در مرداد 96
....................................
اساتيد پروژه و كاراموزي(تابستان 96)
اساتيد پروژه و كاراموزي(تابستان 96)
....................................
لينك جديد سايت گروه كامپيوتر (كارشناسي-كارشناسي ارشد و دكتري)
لينك جديد سايت گروه كامپيوتر (كارشناسي-كارشناسي ارشد و دكتري)
....................................
تقويم دانشگاه در سال تحصيلي 97-96
تقويم دانشگاه در سال تحصيلي 97-96
....................................
زمان حضور مديران گروه كامپيوتر( در مرداد ماه 96)
زمان حضور مديران گروه كامپيوتر( در مرداد ماه 96)
....................................
برنامه درسي و امتحاني كارشناسي ارشد و دكتري  نيمسال اول 96-97
برنامه درسي و امتحاني كارشناسي ارشد و دكتري نيمسال اول 96-97
....................................
برنامه درسي و امتحاني كارشناسي  نيمسال اول 96-97
برنامه درسي و امتحاني كارشناسي نيمسال اول 96-97
....................................
راهنماي دانشجويان كارشناسي ارشد، بعد از دفاع از پروپوزال
راهنماي دانشجويان كارشناسي ارشد، بعد از دفاع از پروپوزال
....................................
آدرس هاي ايميل اساتيد گروه كامپيوتر
آدرس هاي ايميل اساتيد گروه كامپيوتر
....................................
اطلاعيه هاي گروه هاي تحقيقاتي
اطلاعيه هاي گروه هاي تحقيقاتي
....................................
اعضاء گروه هاي تحقيقاتي
اعضاء گروه هاي تحقيقاتي
....................................
حوزه هاي كارگروه هاي تحقيقاتي-گروه كامپيوتر
حوزه هاي كارگروه هاي تحقيقاتي-گروه كامپيوتر
....................................
پروفايل مدير گروه كارشناسي كامپيوتر-مهندس سليماني
پروفايل مدير گروه كارشناسي كامپيوتر-مهندس سليماني
....................................
لينك سايت دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار
لينك سايت دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسي نرم افزار
....................................
اسلايد مراحل اخذ و انجام درس پروژه فارغ التحصيلي - جلسه توجيهي پروژه
اسلايد مراحل اخذ و انجام درس پروژه فارغ التحصيلي - جلسه توجيهي پروژه
....................................
اسلايد مراحل اخذ و انجام درس كارآموزي -جلسه توجيهي  كارآموزي
اسلايد مراحل اخذ و انجام درس كارآموزي -جلسه توجيهي كارآموزي
....................................
نحوه اخذ واحد پروژه و كارآموزي
نحوه اخذ واحد پروژه و كارآموزي
....................................
<<   <  1  >  >> 
۱۳۹۶/۵/۳۱
Powered by DorsaPortal